برای بازیابی کد فعالسازی ابتدا فرم زیر را پر کنید سپس با ما تماس بگیرید.

مشخصات فردی(Required)
Max. file size: 100 MB.
Max. file size: 100 MB.
Max. file size: 100 MB.
با شماره گیری کد #۰۶#* در تلفن همراه خود عکس IMEI خود را برای ما ارسال کنید.
Max. file size: 100 MB.
فاکتور دریافتی که خودتان دانلود کردید یا ما برایتان ارسال کردیم را بارگذاری کنیم
Max. file size: 100 MB.
(کارت ملی) (عکس کارتن گوشی)(سریال IMEI در گوشی)(فاکتور خرید محصول) هر چهار تا را با هم در یک قاب ارسال کنید.